معرفی کتابهای پیشنهادی وفا مدیا 3 فروردین 1403

معرفی کتابهای پیشنهادی وفا مدیا 3 فروردین 1403
  آیا قدرت فاسد می‌کند یا افراد فاسد به سمت قدرت کشیده می‌شوند؟ آیا کارکنانی که اختلاس می‌کنند یا پلیس‌هایی که آدم می‌کشند نتیجۀ نظام ناسالم‌اند یا صرفاً آدم‌های بدی‌ هستند؟ آیا ظالم ساخته می‌شود یا متولد می‌شود؟ چرا اجازه می‌دهیم افرادی اختیار ما را داشته باشند که شایستگی حضور در قدرت را ندارند؟ چگونه مطمئن شویم که افراد فسادپذیر به قدرت نمی‌رسند؟ برایان کلاس در پی یک دهه تحقیق …
ادامه مطلب