مستند دکترین شوک (The Shock Doctrine) با زیرنویس فارسی

مستند دکترین شوک (The Shock Doctrine) با زیرنویس فارسی

 

این مستند براساس کتابی با عنوان دکترین شوک : ظهور سرمایه داری فاجعه، نوشته نائومی کلین روزنامه نگار و فعال برجسته ضد جهانی سازی است. نائومی کلین در این اثر نشان می دهد چگونه سیاست های نئو لیبرالی و برنامه های تجویزی بانک تجارت جهانی و صندوق بین المللی برای پیاده سازی احتیاج به اعمال شوک بر جوامع را دارند چرا که این سیاست ها در حالت عادی برای عموم مردم قابل پذیرش نیست.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها