بریده‌هایی از کتاب عادت های اتمی اثری از جیمز کلیر : بخش چهارم

 عادت های اتمی

 

جیمز کلیر، نشانه، میل شدید به چیزی، واکنش و پاداش را چهار قانون تغییر رفتار فرد می‌‌داند. کتاب عادت‌‌های اتمی تغییر رفتار را مستلزم یادگیری و رعایت این چهار قانون می‌‌داند. اصرار کلیر روی چهار قانون به این دلیل است که به اعتقاد وی عادت‌‌های خوب فرد، با تمرین مداوم چهار قانون تغییر رفتار، ملکه‌‌ی ذهن خواهند شد. اتفاق جالب توجهی که این کتاب روی آن تأکید دارد این است که اگر معکوس چهار قانون تغییر رفتار را در پیش بگیرید، عادت‌‌های بد شما از بین خواهند رفت. بدین‌‌گونه که اگر نشانه‌‌ای بد را نادیده بگیرید، اگر میل خود به چیز بدی را غیرجذاب ببینید و اگر واکنش سختی به یک عادت بد بدهید در نهایت پاداشتان این خواهد بود که عادت بد را ترک کرده‌‌اید.

 

بدون عادت‌های مالی خوب، شما همواره برای پول کلنجار خواهید رفت. بدون عادات خوب برای سلامتی، انگار همیشه کمبود انرژی دارید

عادت، روتین یا رفتاری است که به‌صورت مداوم انجام می‌شود – و در بسیاری از اوقات به‌صورت خودکار رخ می‌دهد.

برای اینکه به بهترین نسخه از خودتان تبدیل شوید، باید دائما اعتقاداتتان را ویرایش کنید و هویت خود را به‌روزرسانی نمایید و توسعه دهید.

یادگیری یک ایدهٔ جدید شما را به یک نابغه تبدیل نخواهد کرد، اما تعهد به یادگیری در سراسر طول عمر می‌تواند تحول‌زا باشد.

شکستن یک عادت بد، مثل ریشه‌کن کردن یک بلوط قدرتمند و قدیمی در درون خودمان است. و ایجاد یک عادت خوب، مثل این می‌ماند که هر روز از سال را به کاشت یک گل کوچک و ظریف بگذرانید.

تنها با نگاه به دو، پنج یا شاید ده سال آینده است که ارزش عادت‌های خوب و عواقب عادت‌های بد برایمان آشکار می‌شود.

شما با باورهای از پیش تعیین شده زاده نمی‌شوید. هر باور، از جمله باورهایی که به خودتان دارید، آموخته می‌شود و از طریق تجربیات صیقل می‌خورد.

«یادگیری یک زبان جدید، نواختن یک ساز یا اجرای حرکاتی که به آن‌ها عادت نداریم، دشواری زیادی دارند، زیرا حواس ما باید از مسیرهایی عبور کنند که هنوز ساخته نشده‌اند و جا نیفتاده‌اند؛ اما فقط با تکرار مداوم است که این مسیر کوتاه می‌شود و دشواری از بین می‌رود؛ اقدامات ما آن‌قدر ناخودآگاه می‌شوند که می‌توانند حتی در صورت مشغولیت ذهن به چیزهای دیگر نیز انجام بگیرند»

پشت هر سیستمی از اقدامات، سیستمی از باورها وجود دارد
«فقیر بودن کمتر داشتن نیست، بلکه بیشتر خواستن است».
 
وقتی هر روز تختتان را درست می‌کنید، هویت یک شخص مرتب را تجلی می‌بخشید. وقتی هر روز می‌نویسید، هویت یک شخص خلاق را. و وقتی هر روز تمرین می‌کنید، هویت یک شخص ورزشکار را! هر قدر یک رفتار را بیشتر تکرار کنید، بیشتر هویت مربوط به آن رفتار را تقویت می‌کنید.
 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها