کتاب های پیشنهادی وفا مدیا 9 مهر ماه 1402

شرح بازگشت اقتصاد آلمان

 

تحول کشور آلمان از مرد بیمار «اروپا به رهبری جهانی در زمینه تجارت در دومین دهه از قرن بیست و یکم، پدیده شگفت انگیزی است تمرکز اصلی کتاب بر پایه بررسی تحول روابط صنعتی این کشور ترکیب اصلاحات بازار نیروی کار تمرکززدایی چانه زنی در نرخ ،دستمزدها تغییر سلسله مراتب مدیریت شرکتها چگونگی احیای سریع صادرات صنعتی آلمان پس از بحران (جهانی و نقش شبکههای تولید جهانی به واسطه آزادسازی تجارت در اروپای شرقی می باشد. این کتاب ضمن شرح پیشرفت شگفت انگیز به اهمیت اقتصاد سیاسی و چگونگی تاثیر تصمیمهای مهم اقتصادی سیاست مداران بر ساختار اقتصادی ،کشورها جنبههای سیاست گذاری در شکل دهی رفتار سرمایه گذاران و چگونگی ایجاد ساختار اقتصادی آسیب ناپذیر منعطف و غیر وابسته به چند جزء محدود اشاره دارد.

 

رسوایی آرمان شهر

 

این روزها پیروان سوسیالیسم ناب پرشمار نیستند. این نظام سیاسی-اقتصادی که اکنون شکست خورده است، در هر کشوری ایجاد شد به بدبختی مردم آن انجامید. اتحاد جماهیر شوروی، کوبا، ونزوئلا و کره شمالی نمونه ‌های این نظامِ شکست‌ خورده ‌اند. چین، آخرین کشور بزرگ سوسیالیستی هم دیگر چندان سوسیالیستی نیست. در این میان، ایده ‌ای کمتر افراطی، یعنی سوسیال ‌دموکراسی همچنان باقی است. برخلاف سوسیالیسم، قرار نیست سوسیال ‌دموکراسی از طریق یک نظام اقتداگرا که در آن یک حزب قدرت را در انحصار خود می‌گیرد برقرار شود؛ بلکه باید با دموکراسی و همچنین بازار آزاد ترکیب شود. اما سوسیال‌دموکراسی هم با وجود تفاوت‌های اساسی با سوسیالیسم و کمونیسم، گرفتاری‌ هایی دارد که آینده ‌اش را نامطمئن می ‌کند. این کتاب به این موضوع پرداخته است.

 

چرخش انگلیسی

 

این کتاب، داستان تحول نظام سیاسی و اقتصادی معاصر بریتانیا در سه مقطع تاریخی مهم است. در این داستان، گذار بریتانیا از دولت رفاه در دوران پس از جنگ‌جهانی دوم به سوسیال دموکراسی در دهه‌های 1960 و 1970 میلادی و سپس چرخش به سوی نظام بازار آزاد (تاچریسم) از ابتدای دهه 1980 تا سال 2016 میلادی روایت می‌شود. در لابلای سطور این کتاب که قریب شش دهه تاریخ بریتانیا را روایت می‌کند، تغییرات سیاسی و اجتماعی در این کشور و تاثیرات چنین تغییرات و تحولاتی بر سیاست‌ گذاری بررسی شده است.

 

سرمایه داری به سبک چینی

 

پژوهش ‌های اقتصادی در مورد اصلاحات چین غالبا درباره این پرسش است که با وجود ناکارآمدی ‌های بارز اقتصاد چین، چرا این اقتصاد رشد شتابان دارد؟ پاسخ این سؤال که اغلب توسط مدل ‌های ریاضی و صوری ارائه می ‌شود، این است که سیاست‌ ها، شیوه ‌ها و نهادهایی مانند مؤسسه ‌های شهری و روستایی و کنترل‌ های مالی، موجب کارآمدی و رشد اقتصادی شده اند. در این کتاب رویکردی متفاوت و مبتنی بر شواهد و مستندات اتخاذ شده است. این پژوهش بر اساس بازرسی‌های دقیق مدارک بایگانی‌شده مربوط به اسناد سیاست، بوروکراتیک و بانکی و همچنین چندین نظرسنجی از شرکت ‌های خصوصی و خانوارها انجام شده است.

 

مبانی تفکرات اقتصادی و توسعه ژاپن (2 جلدی)

 

این سوال پیش می آید که چه شد که بعضی از متفکران ژاپنی عصر میجی به تحولات فکری متفکران غربی علاقه مند گردیدند. تردیدی نیست که بخشی از تفکرات غربی برای این دسته از محققان ناآشنا بود، ولی بعضی از آنان نیز سعی در تغییر تفکرات غربی و مطابقت آن با شرایط ژاپن داشتند. این امر گواه بر این است که جامعه ژاپن در عصر توکوگاوا دارای بعضی نظریات منسجم اقتصادی_اجتماعی به ویژه در امر تولید و رقابت های تولیدی بین حکوکت های محلی بوده است. به طوری که آن را قادر به ابداع نهادهای مربوط به اداره اقتصادی جامعه و افزایش تولید به به مدت بیش از دو قرن در شرایط انزوای مطلق نمود. لذا حضور تفکرات بومی اقتصاد مبتنی بر تولید و توزیع و ایجاد نهادهای لازمه آن حتی قبل از ایجاد حکومت ملی، معرفی علم اقتصاد مدرن و آغاز دوران تولید به شیوه سرمایه داری ژاپنی، زیربنای فکری_نهادی جامعه این کشور را برای بهره برداری از اقتصاد مدرن که علم و یا مهندسی تولید به شمار می آیند به خوبی فراهم آورده بود که هنوز هم آثار آن در پندار و کردار خانوار، بنگاه ها و دولت ژاپن به خوبی مشهود است.