کتاب های پیشنهادی وفا مدیا 7 آبان ماه 1402

 

بحران در اقتصاد جهانی

 

ذهن اقتصاددان و مورخ مشخصاً با شیوه های متضادی كار می كند كه تركیب حقیقی از قوت های آن ها یعنی تركیبی از موشكافی آشكار و دقت عینی باریك بینانه امر نادری است. در این كتاب، این دو قوت به طور استثنایی وحدت یافته اند. عریان كردن ساز و كارهای جهانی كه نه تنها بی ثبات بلكه به نحوی باور نكردنی ناعادلانه است، دستاوردی خطیر است. ماركس، جانشین شایسته ای خود را یافته است.

 

جهان در 2050

 

«سال 2050! كم‌تر از چهار دهه‌ی دیگر جهان چگونه خواهد بود؟ ... «اگر با نگاهی علمی به بررسی وضعیت جهان بپردازیم، به نظر می‌رسد جهان در چهار دهه‌ی آینده منتظر هیچ واقعه‌ی غیرمعمولی نخواهد بود... ولی روند تغییر جهان از لحاظ ساختار جمعیتی، منابع تجدیدناپذیر، نیازهای انسانی، تغییرات تدریجی اقلیم، جهانی‌شدن، دست‌آوردهای علمی و وضعیت آب به گونه‌ای تغییر خواهد كرد كه بررسی و برنامه‌ریزی برای آن زمان هم در عرصه‌ی اجتماعی و هم در عرصه‌ی برنامه‌ریزی برای مسئولان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و برنامه‌ریزان جهان و كشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود... . «به نظر می‌رسد در چهار دهه‌ی آینده چهار نیرو به‌طور عمده تأثیرگذار هستند. اولین نیرو جمعیت است... . دومین نیرو تقاضای روزافزون نیاز انسانی به منابع و خدمات طبیعی و ذخایر ژنی سیاره‌ی زمین است... . جهانی‌شدن سومین نیروی جهانی است... و چهارمین نیرو تغییرات اقلیمی است.»

 

جهان در 100 سال آینده

 

آیا مکزیک سر آن دارد که پا به قله های ابر قدرتی گذارد و در عرصه های جهانی آمریکا را به چالش کشد؟ آیا لهستان به نزدیک ترین هم پیمان آمریکا تبدیل خواهد شد؟ آیا جنگ جهانی سوم از فضا آغاز خواهد شد؟ گرچه این ها به تخیل و افسانه می مانند ولی همه واقعیت دارند. جورج فریدمن در کتاب "جهان در سال آینده" به گونه ای خواندنی ،روشن و شگفت آور آینده را می شکافد و دیگر گونی هایی را که باید در سده بیست و یکم چشم به راهشان باشیم، پیش گویی می کند. جورج فریدمن پیش بینی می کند : که جنگهای آینده برای چه در کجای جهان شعله خواهند کشید ، و کشورها با چه جنگ افزارهایی پا به میدان خواهند نهاد؛ که کدام کشورها قدرت شگرف اقتصادی سیاسی خواهند یافت و کدام کشورها قدرت اقتصادی و سیاسی شان را از کف خواهند داد ؛ که فن شناسی های نو و گرایش های فرهنگی تازه زندگی بشر را در سده بیست و یکم به راه های دیگر خواهند برد . « آمیزه ای از واقعیت گرایی محض و پیش گویی جسورانه ... کتابی خواندنی و لذت بردنی »

 

سلام اول

 

 

سلام اول داستان استقلال امریکا در سال 1776 است؛ روایتی غیر خطی از تاریخ انقلاب این کشور.

باربارا تاکمن دراین کتاب بر بخش‌های نکاویده یا کمتر پژوهش‌شده در این تاریخ تمرکز می‌کند و به ورود قدرت‌های بزرگ جهان به صحنه نبردی که علیه استقلال امریکا شکل گرفته بود می‌پردازد. او روایت خود را از یکسال پیش از شروع انقلاب آغاز می‌کند، زمانی که کشتی امریکایی آندرو دوریا با پرچم کنگره‌ی مهاجران امریکایی در ساحل جزیره‌ی اوستاتیوس که از مستعمرات هلند به شمار می‌رفت، چندگلوله توپ به نشانی سلام شلیک می‌کند و این سلام با پاسخ ساحل‌نشینان جزیره مواجه می‌شود و این آغاز به رسمیت شناخته شدن حرکت مهاجران امریکایی از سوی کشور هلند برای کسب استقلال در این سرزمین است.

 

چه کسی چه وقت چه چیزی را اختراع کرد

 

این کتاب راهنمایی است برای فناوریها و اختراعها و ابداعهایی که زندگی مردم جوامع غربی را از سال 1500میلادی تاکنون دگرگون ساخته است و در حکم مکمل کتاب چهکسی، چهوقت، چهچیزی را کشف کرد؟ است که دربارهی کشفها و مفاهیم علمی بحث میکند. هرچند علم و فناوری بهویژه از قرن نوزدهم بهبعد به شکل ناگسستنی با هم پیوند یافتهاند. علم را کنجکاوی بشر، نیاز او به دانستن و فهمیدن بهپیش میراند. اما انگیزهی پیشبرد فناوری نیاز انسان به بقا و تکثیر است، ضرورت دسترسی به غذا، سرپناه، گرما، حمل ونقل، ارتباط، حفظ سلامت، سرگرمی و آموختن مطالب نو. مثل رویکردی که در کتاب قبلی به قلمرو علم داشتهایم، در این کتاب نیز اختراعها و ابداعهای عمده در بستر زمان، مکان و محیط مورد بررسی قرار میگیرند. شما با افرادی که درگیر مسائل بودهاند آشنا خواهید شد و به ابتکار و پشتکاری که از خود بروز دادند و شکستها یا پیروزیهایی که داشتند پی میبرید. فناوری بههمان اندازه که با اشیاء مربوط است، با افراد نیز سروکار دارد افرادی که اختراع کردند و کسانی که از اختراعهای آنان بهرهمند شدند

لذا در این کتاب به هر دو گروه توجه خواهیم کرد. برای آسانتر کردن جستوجو نمایههایی برای افراد و اختراعها تدوین کردهایم. مسئله ی چه وقت هم با ترتیب و تنظیم شرح وقایع که براساس زمان است مشخص میگردد و هم با فهرست زمان (Time line) که در پایان کتاب درست پیش از دو نمایهی مذکور قرار گرفته و گامهای اصلی بخشهای مهم فناوری طی ؟؟؟ سال گذشته را در خود دارد و راهنمای خوانندگان برای درک ماجراهاست.
چه کسی دندان مصنوعی را اختراع کرد؟ کاغذ دیواری، بازی کریکت و اسلحه ی خودکار چطور؟
در این کتاب اختراع های 500 سال گذشته ی جوامع بشری از ساعت جیبی گرفته تا آخرین محصولات بیوتکنولوژی و بسیاری از اختراع های ریز و درشت در حدفاصل آنها مورد بحث قرار می گیرند.
این کتاب با داشتن نمایه و فهرست زمانی اختراع ها، سرگرم کننده و در عین حال آموزنده است.
دیوید الیارد محقق، استاد و مشاور راهبردهای دولتی و به مدت بیش از 30 سال رایزن علمی رادیو، تلویزیون و مطبوعات در استرالیا بوده است. او در حال حاضر خزانه دار انجمن علمی استرالیاست. آثار قبلی او عبارتند از : زندگی نامه ی سِر مارک آلیفنت؛ که برنده ی جایزه شد؛ و کتاب چه کسی چه چیزی را چه وقت کشف کرد.