.

معرفی کتاب اعتیاد به تلفن های همراه اثر هیلدا بورک

اخبار
معرفی کتاب اعتیاد به تلفن های همراه اثر هیلدا بورک 25 دی 1400در یکی از جلسات سخنرانی با موضوع «اعتیاد به گوشی های هوشمند»، سخنران با بیان این جمله صحبت خود را به پایان رساند: «وقت شما گران بهاست؛ آن را صرف جستجوهای بی هدف نکنید» این جمله بشدت بیدار کننده بود. پیامی که همه ما را به این فکر فرو برد که در طول روز چقدر وقت خود را در اینترنت هدر می دهیم.
 
معرفی کتاب اعتیاد به تلفن های همراه اثر هیلدا بورک