.

معرفی کتاب الیزابت ملکه ی مدرن اثر سالی بیدل اسمیت

اخبار
معرفی کتاب الیزابت ملکه ی مدرن اثر سالی بیدل اسمیت 6 تیر 1401ملکه الیزابت دوم از لحظه به سلطنت رسیدن در سال 1952 در سن بیست و پنج سالگی مورد بررسی بی نظیری قرار گرفته است. اما در میان مه زرق و برق و شایعات، ما واقعا چقدر معروف ترین پادشاه جهان را می شناسیم؟ سالی بدل اسمیت، زندگی‌نامه‌نویس مشهور، با تکیه بر مصاحبه‌های متعدد و اسنادی که قبلا فاش نشده بود، پرده را کنار می‌کشد تا زندگی عمومی و خصوصی ملکه الیزابت دوم را که کشور و کشورهای مشترک المنافع خود را از طریق جنگ‌ها و تحولات کشور رهبری کرده است، با جزئیات دقیق نشان دهد. شصت سال با خونسردی، هوش و لطف بی نظیری بگذرد.
معرفی کتاب الیزابت ملکه ی مدرن اثر سالی بیدل اسمیت
.