.

معرفی کتاب امپراتور فیلسوف اثر رایان هالیدی

اخبار
معرفی کتاب امپراتور فیلسوف اثر رایان هالیدی 12 دی 1400دو هزار سال قبل پسری جوان به نام مارکوس اورلیوس از یک زندگی ساده به مقامی بسیار بالا رسید و امپراتور سرزمینی پهناور شد. حکایت آنچه آموخت، آنچه انجام داد، و آنچه بود، در طول تاریخ طنین انداخته است.
نویسنده ی معروف رایان هالیدی، که کتابهایش به بیش از سی زبان ترجمه شده است، در امپراتور فیلسوف داستان زندگی و اندیشه های مارکوس اورلیوس را به زبانی روان و به همراه تصاویر ماهرانه ی ویکتور یوهاس شرح می دهد.


رایان هالیدی، زاده ی 16 ژوئن 1987، کارآفرین، بازاریاب و نویسنده ای آمریکایی است. هالیدی کار حرفه ای خود را پس از انصراف از دانشگاه در نوزده سالگی آغاز کرد. او مدت اندکی را در دانشگاه کالیفرنیا گذراند و در رشته های علوم سیاسی و نویسندگی خلاق تحصیل نمود. هالیدی مدیر بازاریابی نهادهای مختلفی بوده و همچنین، به عنوان ستون نویس و عضو تحریریه در روزنامه ی Observer کار کرده است.
معرفی کتاب امپراتور فیلسوف اثر رایان هالیدی