.

معرفی کتاب انقلاب بلشویکی اثر سیلویا انگدال

اخبار
معرفی کتاب انقلاب بلشویکی اثر سیلویا انگدال 6 تیر 1401انقلاب بلشویکی یکی از تأثیرگذارترین رویدادهای سیاسی قرن بیستم بود چرا که نه‌تنها در تاریخ روسیه بلکه در تاریخ سراسر دنیا تأثیر بسزایی داشت و رژیمی سرکوبگر به وجود آورد که هفتاد و چهار سال دوام آورد و در اتحاد شوروی و بخش‌های دیگر اروپا موجب رنج‌های بی حد و حصر شد. اما فراتر از آن باعث ستیزه‌جویی فراگیری شد که به «جنگ سرد» معروف است. خطر جنگ هسته‌ای میان اتحاد شوروی و آمریکا که ده‌ها سال دنیا را تهدید می‌کرد هر دو جامعه را دستخوش تغییر کرد.
در کتاب چشم‌اندازهایی از تاریخ معاصر جهان: انقلاب بلشویکی، رویدادهای منجر به این انقلاب، پیامدهای آن، و تأثیری که در دنیای امروزی داشت بررسی می‌شود.
معرفی کتاب انقلاب بلشویکی اثر سیلویا انگدال
.