.

معرفی کتاب تسلا اثر مارگارت چنی

اخبار
معرفی کتاب تسلا اثر مارگارت چنی 26 خرداد 1401حیرت انگیز است که زمان چگونه اختراعات و شهرت این نابغه ی قرن نوزدهم را نادیده گرفته و نسل درخشان جدیدی از فن سالاران چگونه با آن ها هم راستا شده است. اگرچه کارهای نیکلا تسلا گاهی ربوده و یا فراموش شده است و معمولا هم درست فهمیده نشده اند، ولی واقعا نیازی به پرداخت و جلا دادن ندارند. حالا که جهان دیدگاه ها و تصورات او را دریافته است گویی او با خود لبخند می زند، زیرا زمانی خردمندانه گفته بود: "مرد دانشمند برای نتیجه ی فوری هدف گذاری نمی کند، او انتظار ندارد نظریه های پیشرو وی به آسانی دریافته شود. کار او مانند کشاورز برای آینده است. این کتاب از جنبه ی رابطه بین داستان های تاریخی و علم شیمی می تواند به علاقه مندی شما در هر رده سنی، به علم شیمی بیانجامد...
معرفی کتاب تسلا اثر مارگارت چنی
.