.

معرفی کتاب تمدن و سرمایه داری 1

اخبار
معرفی کتاب تمدن و سرمایه داری 113 آذر 1400


در جلد اول از این سه گانه جسورانه نویسنده از چیستی ساختارهای هر روزه زندگی و چگونگی شکل گیری آن هاست. او در تلاش برای یافتن پاسخ واقعا از سیر تا پیاز تمامی مقولات پر شمار زندگی هر روزه، اعم از اشیاء و چیزها و آداب و سنن و تکنولوژی و پول و غذا، همه را می کاود. نبوغ او در یافتن شیرازه ای است که این اجزای متفکر و منفرد را ذیل آن چه خود، ساختارها می نامد به یکدیگر پیوند می دهد؛ اجرایی که با تمام غنا و تکثر در ساختن مراودات اقتصادی جهان پیشا صنعتی مشارکت دارند.
( فرنان برودل ) ضمن تبیین چگونگی، تطور این ساختارها و پیچیدگی های آن ها را نیز نمایانده است.
از این روی گزارش تاریخی دقیق وی در عین حال حکایتی است حکیمانه و بسی فراتر از ارقام و گاهشماری و برشماری های خشک و ظاهرا ملال آور.
قوت متناقض نمای کتاب در این است که در عین حال که مملو از آمار و ارقام و تفصیلات روز شمار است با چیرگی خواننده را به جزئیات هیجان آور دنیای بین سده های پانزدهم تا هجدهم می برد و...
فرنان برودل زاده ۲۴ اوت ۱۹۰۲ و درگذشته ۲۷ نوامبر ۱۹۸۵، یک مورخ فرانسوی و یکی از چهره‌های سرشناس مکتب آنال در قرن ۲۰ میلادی و پس از جنگ جهانی دوم بود. تحقیقات و پژوهش‌های وی شامل: جهان مدیترانه‌ای، تمدن و سرمایه‌داری و هویت فرانسه بوده است. برودل از مخالفان سرسخت تاریخ به مثابه واقعه‌نگاری بود و بر آن تاکید داشت که نکات ظریف جغرافیایی و اقتصادی در جوامع، یعنی نیروهای زیرزمینی و ناپیدایی که در دراز مدت به تحولات تاریخی دامن می زنند را بیابد. حوزه مطالعات وی بیش از هر کجا، عصر کلاسیک بود.
معرفی کتاب تمدن و سرمایه داری 1