.

معرفی کتاب تمرکز حواس اثر کم نایت

اخبار
معرفی کتاب تمرکز حواس اثر کم نایت 26 مرداد 1401آیا شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که مدام دچار حواس پرتی می شوید و نمی توانید روی یک موضوع تمرکز کنید؟ آیا حواستان از این شاخه به آن شاخه می پرد و یک جا بند نمی شود؟ آیا از اینکه نمی توانید ذهنتان را روی یک موضوع متمرکز کنید، خسته شده اید؟
اگر پاسختان به این پرسش ها مثبت است، کتاب مناسبی را در دست گرفتید. این کتاب، مدت کوتاهی پس از انتشار به قاعده ای طلایی برای بهبود تمرکز و توجه تبدیل شد. آموزه های این کتاب، فراتر از کتاب های متعارف تمرکز و حواس پرتی قرار می گیرد و علاوه بر ذهن، بدن را نیز در نظر گرفته و به چرایی از بین رفتن دقت و تمرکز می پردازد. کتاب تمرکز حواس، کلید پرورش هماهنگی ذهن و بدن برای حفظ تمرکز و کاهش تأثیرات مضر حواس پرتی است.
زندگی خود را به گونه ای تصور کنید که در آن، در کلاس به دقت به معلم خود گوش فرا می دهید، امتحانات خود را با موفقیت سپری می کنید، سرانجام نگارش کتابتان را به پایان می رسانید، در شغل خود ترفیع می گیرید، احترام اطرافیانتان را به دست می آورید و از لحظات کنونی زندگی خود لذت می برید. این کتاب می تواند مهارت های لازم برای دستیابی به این مقاصد را به شما آموزش دهد.
معرفی کتاب تمرکز حواس اثر کم نایت
.