.

معرفی کتاب تندخوانی با نیم کره راست مغز اثر دیوید باتلر

اخبار
معرفی کتاب تندخوانی با نیم کره راست مغز اثر دیوید باتلر 12 دی 1400این کتاب، درباره یادگیری تندخوانی به روش مفهومی و تصویری بوده که با مطالعه آن درمی یابید به جای کلمات، ایده ها را بخوانید.
قسمت هایی از کتاب تندخوانی با نیم کره راست مغز (لذت متن)
 
گاهی آن قدر آهسته و کند به مطالعه می پردازیم که به کلی از کتاب خواندن دلزده می شویم. شیوه مورد استفاده بسیاری از دوره های تندخوانی نیز فقط تمرکز روی عملکرد چپ مغز برای تشخیص کلمات است تا سریع تر آن ها را تشخیص دهید. از این رو، به کارگیری طرف راست مغز به معنای دریافت پاسخ درست و مناسب بود و درک چگونگی این عمل، کمک بزرگی در این مسیر محسوب می شد. این رویکرد بهبود مهارت های خواندن، از رویکردهای قبلی متفاوت است، چون نمی خواهد سرعت خواندن شما را ارتقا دهد و صبر کند تا به درک مطلب بپردازید. در عوض، این رویکرد به شما یاد می دهد که چطور درک مطلب تان را قوی کرده و سرعت خواندن تان را بالا ببرید. این یک تفاوت جزئی نیست. برای خواندن سریع، باید فراموش کنید که الان چه قدر سریع می خوانید و تمام توجه تان را روی این بگذارید که چه چیز می خوانید. خواندن با نیم کره راست مغز، شیوه ای منحصر به فرد است که دریچه های موفقیت در این زمینه را به روی تان می گشاید و...
معرفی کتاب تندخوانی با نیم کره راست مغز اثر دیوید باتلر