.

معرفی کتاب جهان در دست تو اثر کریستف گالفارد

اخبار
معرفی کتاب جهان در دست تو اثر کریستف گالفارد 2 دی 1400کاری که نویسنده؛ ( کریستف گالفارد ) خود را وقف آن کرده، انتقال اندیشه های علمی مدرن به عموم مردم به شیوه ای جذاب است.
گالفارد احاطه ی چشمگیری بر فیزیک نظری و همچنین استعدادی فراوان در نوشتن برای مخاطبان غیر متخصص دارد، و در این کتاب با بهره گیری از زبانی سر راست و ساده نظریه هایی را که شالوده ی تمام دانش ما درباره جهان است نه توضیح، بلکه نشان می دهد.
برای درک این که هنگام مرگ یک ستاره چه اتفاقی می افتد، کتاب از ما می خواهد که خود را جلو آن ستاره و معلق در فضا تصور کنیم.
برای آشنا شدن با جهان کوانتوم، به اندازه ی اتم کوچک می شویم و سفر را آغاز می کنیم. کاربرد تشبیه ها و استعاره های معمول امروزی، مخاطب قرار دادن خواننده و داستان گویی به جای توضیح فرمول ها و معادله ها، این ایده های پیچیده ی سردرگم کننده را به شکلی شفاف و فهمیدنی منتقل می کند.
گیرایی و تازگی این کتاب چنان بی نظیر است که این کتاب را در زمره ی کتاب های کلاسیک در این زمینه قرار خواهد داد و...


کریستف گالفارد (متولد: 1976، پاریس، فرانسه) فیزیکدان مشهور متخصص در فیزیک نظری است. او مدرک دکترای خود را از دانشگاه کمبریج زیر نظر استیون هاوکینگ، فیزیکدان نظری مشهور بریتانیایی دریافت کرد.
معرفی کتاب جهان در دست تو اثر کریستف گالفارد