.

معرفی کتاب دایره المعارف مصور مصر باستان

اخبار
معرفی کتاب دایره المعارف مصور مصر باستان18 آبان 1401استیون اسنیپ، مدرس مصرشناسی در دانشگاه لیورپول و مدیر موزه باستان شناسی گارستانگ، همچنین در لیورپول است یکی از ویژگی های برجسته ی دوره ی حکومت رامسس دم ساختمان هایشان بودند . در سراسر مصر ، بناهای یادبودی علم کردند یا به ساختمان های قدیمی افزودند . مجسمه های غول آسا و نقاشی های فرعون ، به سرعت ، همه جا ظاهر شدند و صنعتگران ، روی هر سطحی که بود ، کتیبه ای در وصف او می نوشتند. او شهر جدید پرامسس را در دلتای نیل نزدیک قاهره ی امروز تاسیس کرد. پرامسس شهری زیبا و مناسب برای لشکر کشی های نظامی به آسیا بود.او معبد های معروف ابوسمعل ، نزدیک مرز امروزی مصر و سودان ، را هم به نام خود و همسر محبوبش ، نفرتاری ، ساخت. چهار مجسمه عظیم رامسس در ابوسمبل از بزرگترین دستاوردهای هنر مصری هستند.
معرفی کتاب دایره المعارف مصور مصر باستان
.