.

معرفی کتاب روشنفکران و جامعه اثر توماس سوئل

اخبار
معرفی کتاب روشنفکران و جامعه اثر توماس سوئل 6 مرداد 1401اگر به شما بگویند یکی از مهم‌‌ترین دلایل آغاز جنگ جهانی دوم باورها و اندیشه‌های غالب روشنفکران آن زمان بوده است، تا چه اندازه شگفت‌زده خواهید شد؟
روشنفکران در طول تاریخ نقش پررنگی در اتفاقات جامعه‌ی بشری ایفا کرده‌اند. در بسیاری از موارد تصمیم‌هایی که در نقاط عطف تاریخی گرفته شده، تحت تأثیر نظرات و باورهای روشنفکران بوده است.
اما آیا این بدان معنی است که همواره این تصمیم‌ها منجر به بهبود شرایط عموم مردم شده است؟ آیا همیشه مشخصه‌های اصلی‌ای که روشنفکران با آن شناخته می‌شوند، یعنی «بهتر اندیشیدن» و «ژرف نگریستن»، باعث شده نسبت به وقایع و پیامدهای آن‌ها، تحلیل و راه‌حل درست‌تری ارائه دهند؟
در این کتاب توماس سوئل، استاد دانشگاه استنفورد و نظریه‌پرداز اجتماعی و اقتصادی، با لحنی هشداردهنده، نگاهی انتقادی و نیز با استناد به رویدادهای پیشین، نظرات نخبگان جامعه را زیر ذره‌بین برده و جسورانه به چالش می‌کشد.
معرفی کتاب روشنفکران و جامعه اثر توماس سوئل
.