.

معرفی کتاب سازمان های امنیتی روس اثر پاتریک پنو

اخبار
معرفی کتاب سازمان های امنیتی روس اثر پاتریک پنو15 شهریور 1401قاتـل واقـعی تـروتسکی چه کسی بـود؟ چگونه گزارش محرمانۀ جنایات استالین منتشر شد؟ نقش سازمان‌های امنیتی در سـرکـوب جـنـبـش‌هـای آزادیـخـواهـانۀ مجارستان و چکسلواکی چه بود؟ چگونه بوریس یلتسین گورباچف را سرنگون کرد؟ پوتین، سرهنگ گمنام کا.گ.ب. چطور از جنگ چچن برای کسب قدرت سود برد؟

آقای ایـکس و پاتریک پنو در این کتاب می‌کوشند ضمن پاسخ دادن به این پرسش‌ها خواننده را با سازوکار پیچیده و مخوف سازمان‌های امنیتی روسیه آشنا کنند. آقای ایکس کیست؟ هیچ‌کس نمی‌داند. اما او از ده سال پیش اسرارش را در رادیو «فرانس‌انتر» فاش می‌کند. ماموریتی خطـرناک برای افـشای بـیرحمانه‌ترین عملیات‌های مخفی معاصر.
معرفی کتاب سازمان های امنیتی روس اثر پاتریک پنو
.