.

معرفی کتاب شمارش معکوس تا سوسیالیسم

اخبار
معرفی کتاب شمارش معکوس تا سوسیالیسم14 دی 1400حزب دموکرات فراتر از شناخت تغییر کرده است. حزب ضد کمونیسم و ​​تخفیف مالیاتی که زمانی در زمان رئیس جمهور كندی بود ، در حال حاضر تحت سلطه ی یك جنبش سوسیالیستی رو به افزایش است و توسط یك نامزد ریاست جمهوری كه سوگند خورده بود “آمریكا را” متحول كند ، رهبری می شود. تقریباً هر روز ، دموکرات ها پیشنهادهای اساسی را برای معاشرت با پزشکی ، صنعت و آموزش عالی ارائه می دهند. بنابراین چگونه دموکرات ها می توانند در انتخابات پیروز شوند که برنامه آنها بسیار چپ به سمت چپ مردم آمریکا است؟ این آسان است – زیرا بحث عمومی دستکاری می شود. در شمارش معکوس برای سوسیالیسم ، حزب دموکرات دوین نونس ، نماینده مجلس ، ارتباط بین رسانه های اصلی و شرکت های رسانه های اجتماعی را نشان می دهد. این سه نهاد برای سرکوب و سانسور دیدگاه های محافظه کارانه ، برای منفجر کردن پیام های دموکرات ها و کوچک کردن مازاد آنها همکاری می کنند. ده ها میلیون آمریکایی فقط یک طرف بحث را می بینند. اطلاعاتی که آنها از روزنامه ها و رسانه های اجتماعی می گیرند “خبر” نیست – محتوای جعلی طراحی شده برای کمک به یک حزب سیاسی و مجازات رقبا. این کتاب را بخوانید تا بدانید چگونه دانش شما تحریف و سازماندهی شده است تا آمریکا را در مسیر سوسیالیسم ، در راه مهمترین انتخاب زندگی ما مجبور کند.
 
معرفی کتاب شمارش معکوس تا سوسیالیسم