.

معرفی کتاب شگفتی های عالم کوانتومی اثر تیبو دامور

اخبار
معرفی کتاب شگفتی های عالم کوانتومی اثر تیبو دامور 28 خرداد 1401ماجراجوی مشهور، باب به همراه سگش، ریک، سفرهای زیادی به دور دنیا و حتی ماه داشته اند. اما در سفرشان به عالم کوانتومی، با عجایبی روبرو شدند که تا به حال ندیده بودند.
راهنمای باب و ریک در این سفر ، حرف h است (که با نام ثابت پلانک شناخته می شود). آنها در این ماجراجویی، با ماکس پلانک، پنکیک نوش جان می کنند، با اینشتین درباره ی اتم گفت و گو می کنند، به دیدار لویی دوبروی در کاخش می روند، و با هایزنبرگ در جزیره ی هلیگولند گپ می زنند.
در طول این سفر، خواهیم دید که یک سگ – مثل گربه ی شرودینگر- می تواند هم زنده و هم مرده باشد و نگاه یک موش، می تواند عالم را تغییر دهد. این کتاب کمیک، فیزیک کوانتومی را به موضوعی مفرح، قابل فهم و جذاب تبدیل می کند.
معرفی کتاب شگفتی های عالم کوانتومی اثر تیبو دامور
.