.

معرفی کتاب عملیات اتاق ۱۳ اثر بن مک اینتایر

اخبار
معرفی کتاب عملیات اتاق ۱۳ اثر بن مک اینتایر 22 دی 1400اواخر جنگ جهانی دوم، دو افسر نیروی دریایی بریتانیا در اتاق انباری مانند تنگ و خفه‌ی شماره‌ی 13، به نقشه‌ای درخشان و ضاهرا احمقانه برای گمراه کردن ارتش آلملن نازی رسیدند. آن ها می خواستند با این نقشه هیتلر را متقاعد کنند که متفقین، به جای حمله به سیسیل قصد یورش به یونان را دارند. به این ترتیب می خواستند ایتالیا را از آغوش فاشیسم بیرون بکشند.، فرانسه‌ی تحت اشغال را آزاد کنند و مسیر جنگ را طوری عوض کنند که برگشت ناپذیر باشد. ولی برای اجرای این نقشه‌ی فریب خطرناک، که جان هزاران نفر از سربازان قوای متفقین در گروی آن بود، عجیب ترین مامورشان را فرستادند. مردی که اصلا وجود نداشت. مردی مرده با جسدی متلاشی که در ذهن نویسنده‌ی داستان های جیمز باند متولد شده بود.
معرفی کتاب عملیات اتاق ۱۳ اثر بن مک اینتایر