.

معرفی کتاب ماکس پلانک-آلبرت اینشتین اثر مجموعه ی نویسندگان

اخبار
معرفی کتاب ماکس پلانک-آلبرت اینشتین اثر مجموعه ی نویسندگان 2 دی 1400عظمت میراث ماکس پلانک را به زحمت می توان در قالب کلام بیان کرد .اما قطعه زیر از سوگنامه این دانشمند اسطوره ای که فردای مرگش در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسید ،شاید چنان که شایسته است آن را جمع بندی کند :
ماکس پلانک یکی از غولهای علم در قرن بیستم و یکی از برجسته ترین اندیشمندان همه اعصار بود . او در مقام پدر نظریه کوانتومی ،در کنار چهره های جاودان علم قرار می گیرد ... چون پلانک بود که شاه کلید ورود به دنیای درون اتم ،درک ماهیت نور و به طور کلی انرژی تابشی را در اختیارمان گذاشت ...
آلبرت اینشتین در سرتاسر جهان به عنوان یکی از درخشان ترین نوابغ همه اعصار و از تاثیرگذارترین دانشمندان تاریخ علم شناخته می شود . وی را غالبا پدر فیزیک نوین می دانند . مهم ترین و معروفترین نظریه او نظریه نسبیت است که در طول قرن بیستم درک بشر از فیزیک و اخترشناسی را از بنیاد دگرگون کرد . زمانی که نسبیت برای نخستین بار منتشر شد ،جای نظریه دویست ساله مکانیک را که نیوتون ارائه کرده بود ،گرفت . بیش از نیم قرن پس از مرگ او هنوز اخترشناسان در مطالعات خود متکی به نظرات اینشتین هستند .
معرفی کتاب ماکس پلانک-آلبرت اینشتین اثر مجموعه ی نویسندگان