.

معرفی کتاب ویل اثر ویل اسمیت

اخبار
معرفی کتاب ویل اثر ویل اسمیت 7 دی 1400این شرح حال نتیجه‌ی سفری ژرف در خودشناسی است، نتیجه‌ی اندیشیدن به همه‌ی آن‎چه اراده‌تان می‌تواند برای‌تان به ارمغان بیاورد و همه‌ی آن‎چه می‌تواند رها و فراموش کند. این کتاب حاصل همکاری ویل اسمیت با مارک منسن نویسنده‌ی کتاب‎های اوضاع خیلی خراب است و هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها است و شرح چگونگی تسلط یک نفر بر احساساتش؛ و طوری نوشته شده که به همه در این راه کمک کند. بیش‌تر ما هیچ‌گاه فشار اجرا در صحنه‌های بزرگ جهانی با ریسک‌های بالا را تجربه نکرده‌ایم، اما همه می‌دانیم نیروی پیشرانی که در صحنه‌‌ای از سفرمان مفید است شاید به تغییر نیاز داشته باشد تا ما را به مقصد نهایی‌مان برساند. ترکیب بینش حقیقی با ارزش همگانی و داستان عجیب و سرگرم‌کننده‌ی یک زندگی، ویل را مثل نویسنده‌اش بی‌مانند کرده است.
معرفی کتاب ویل اثر ویل اسمیت