.

معرفی کتاب چرا نمی توانیم منتظر بمانیم؟ اثر مارتین لوتر کینگ

اخبار
معرفی کتاب چرا نمی توانیم منتظر بمانیم؟ اثر مارتین لوتر کینگ 26 مرداد 1401«چرا نمی‌توانیم منتظر بمانیم؟» داستان مبارزهٔ شهروندان امریکا است که از زبان یکی از قدرتمندترین، شیواترین، و رساترین صداهای عدالت‌خواهی دوران مدرن روایت می‌شود. اکنون، بیش از هر زمانی، این کتاب سندی جاودانه است و گواهی عمیقا انسانی بر دیدگاه‌های اخلاقی، عاشقانه، صلح‌جویانه، و در عین حال خردمندانه و شجاعانهٔ مارتین لوتر کینگ، مردی که در راه آنچه رویای خود می‌پنداشت متحمل سختی‌های جان‌فرسا شد؛ چه زمانی که زنی معترض به مبارزات وی در خیابان با کارد قفسهٔ سینه‌اش را شکافت، چه آن زمان که به زندان افتاد، چه آن هنگام که اف.بی.آی. کمونیستش خواند و ادگار هوور (رئیس اف.بی.آی.) درباره‌اش گفت: «من از قیام یک مسیح سیاهپوست می‌ترسم» و وی را بزرگ‌ترین خطر برای آمریکا و تحریک‌کنندهٔ نژادی در کشور خواند.
معرفی کتاب چرا نمی توانیم منتظر بمانیم؟ اثر مارتین لوتر کینگ
.