.
کتاب تاریخ انگلستان از هارولد جی. شولتزتاریخ انگلستان اثر هارولد.جی شولتز به ترجمانی دکترعباسقلی غفاری فرد در ۲۵ فصل از شالوده‌های دوران معاصر را در بر می‌گیرد. نویسنده این اثر مورخی اهل کاناداست. در این اثر از حکومت رومی‌ها بر انگلستان تسلط وایکینگ‌ها با پادشاهی وسکس که تا ۸۰۰ میلادی حاکمیت بر انگلستان داشتند و بالاخره از پادشاهی آلفرد کبیر که به عنوان رهبری انگلستان شناخته شد بحث می‌شود. پس از آن تاریخ اختصاصی این کشور آغاز می‌شود و تا دهه هفتاد سده بیستم میلادی را در برمی‌گیرد. در این اثر از دیدگاههای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، فلسفی و اقتصاد و جنگ به بررسی تاریخ انگلستان پرداخته شده است. نویسنده اثر خود فردی دانشگاهی است و در دانشگاههای وسکس و آکسفورد تدریس کرده است.

خلاصه و مرور زمانی از تاریخ انگلیس و توسعه اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی از زمان سلت ها و فتح روم ارائه می دهد.

کتاب تاریخ انگلستان نوشته هارولد جی شولتز یک تاریخ نگاری دقیق و همه جانبه با روش شناسی مشخص است. این کتاب بصورت چندجانبه از منظر های مختلف تاریخ انگلیس را مورد بررسی قرار داده است. یک جانبه وارد تحلیل حوادث و وقایع تاریخی نشده و بصورت خلاقانه ای توانسته مفاهیم مختلف را با یکدیگر پیوند بدهد تا که تاریخی را بنویسد که فراتر از قضاوت های شخصی معمول، پژوهشی ارزشمند تلقی شود.

این کتاب را عباسقلی غفاری فردبه فارسی برگردانده است و چاپ سوم آن در سال 1398 توسط نشر نگاه وارد بازار کتاب ایران شده است.
اگر می خواهید تاریخ انگلیس را جانب مسائل اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و جنگ ها متعدد مورد بررسی قرار دهید، به سراغ این کتاب بروید.

  • جزئیات