.
کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت اثر راجر بوشهکتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت به بررسی یک سنت کمتر دیده شده در تاریخ اندیشه سیاسی اروپا می پردازد.
متفکران سیاسی از افلاطون تا ارسطو تا تاکیتوس و ماکیاولی و از توکویل تا ماکس وبر و هانا آرنت ، استبدادهای زمان خود را بررسی کرده اند و از خود می پرسند که چگونه این استبدادها بوجود می آیند ، چگونه کار می کنند و چگونه می توانند شکست بخورند. راجر بوشه در بررسی این مسئله دائمی استبداد ، به چگونگی وام گرفتن این متفکران از گذشته می پردازد - بنابراین وارد گفتگوی مستقر می شوند - برای تحلیل زمان حال. اگرچه بدیهی است که استبدادها در طول زمان یکسان نیستند (هیتلر مطمئنا به عنوان نرو حکومت نکرد) ، ما می توانیم از متفکران گذشته درسهای جزئی بگیریم که می تواند به ما در درک بهتر استبدادهای قرن بیستم کمک کند.
این کتاب یک لذت غیرمنتظره است. غیر منتظره ، زیرا ممکن است موضوع استبداد قدیمی ، تاریک و ساده به نظر برسد. اما موضوع تحت قلم راجر بوشه به طرز انحرافی جذاب می شود. نظریه های استبداد که با نثری ثابت و بدون اصطلاحات عجیب و غریب نوشته شده است ، توجه خواننده را به خود جلب کرده و علاقه وی را در طول تقریبا 500 صفحه حفظ می کند. . . . هر فصل به خوبی تحقیق شده و حاوی مقولاتی درخور است. . . . نقطه قوت کتاب - حتی می توانم بگویم شگفتی کتاب - این است که بوشه درست در زمانی که تصور می شد این شکل از نظریه پردازی کم رنگ شده است ، یک "سنت" کلان زیرزمینی گفتمان را در قانون اروپا شناسایی می کند یا حداقل خلاقانه بازنویسی می کند.
راجر بوشه استاد سیاست در کالج اوکسیدنتال است. او نویسنده کتاب لیبرالیسم عجیب الکسیس دو توکویل (1987) و سردبیر الکسیس دو توکویل: نامه های منتخب درباره سیاست و جامعه (1985) است.

  • جزئیات

قسمت هایی از کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت (لذت متن)

جباریت، استبداد، تمامت خواهی، خودکامگی، جور و ستم سلاطین در طول تاریخ از مهم ترین دغدغه های فیلسوفان و نظریه پردازان سیاسی بوده است. حاصل نظریه ها و تحلیل های اندیشمندان از دوران کلاسیک تا سده های تاریک میانه، دوران روشنگری و اصلاحات مذهبی تا عصر تجدد، پدیدآوردن و تعمیم بخشیدن الگوهایی بوده است که در قالب آن حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی و امنیت شهروندان تضمین و از جباریت و خودکامگی پیشگیری شود. در این کتاب آراء و نظریات متفکران و نظریه پردازان سیاسی را با تاکید بر نظریه های جباریت می خوانید.

نکوداشت های کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت

A great achievement in the scholarship of political philosophy. Anyone who wants to think deeply about the meaning of tyranny must read it

یک موفقیت بزرگ در کورس تحصیلی فلسفه سیاسی. هرکسی که بخواهد به معنای استبداد عمیق بیندیشد ، باید آن را بخواند

American Political Science Review

Lucid in its analysis and accessible in style, Boesche’s book will prove to be a wonderful companion piece for students looking for a fresh interpretive angle on the classic texts of political philosophy.

کتاب بوشه در تجزیه و تحلیل دقیق و سبک در دسترس ، اثری فوق العاده برای دانشجویان خواهد بود که به دنبال زاویه تفسیر تازه ای درباره متون کلاسیک فلسفه سیاسی هستند.

Review of Metaphysics

“This book is not only a significant historical and analytical study of the idea and concept of tyranny—a project that is in itself unique and distinctive—but a sensitive and creative rendering of the classic texts that are discussed as well as of the work of twentieth-century theorists such as Arendt

این کتاب نه تنها یک مطالعه تاریخی و تحلیلی قابل توجه از ایده و مفهوم استبداد است - پروژه ای که به خودی خود منحصر به فرد و متمایز است - بلکه ارائه ای حساس و خلاقانه از متون کلاسیک مورد بحث و همچنین کار نظریه پردازان قرن بیستم مانند آرنت است

John Gunnell, SUNY at Albany

.