.

معرفی کتاب مدیریت با بازده بالا اثر اندرو گروو

معرفی کتاب مدیریت با بازده بالا اثر اندرو گروو23 شهریور 1401این کتاب به قلم اندرو و گروو، راهنمایی است بی نهایت دوستانه برای هنر و علم مدیریت. لازم نیست مدرک مهندسی یا حتی کسب و کار داشته باشید تا قدرش را بدانید. توصیه های گروو، رئیس کارخانه ی پیشرو امریکا در صنعت تراشه های کامپیوتری، برای مدیران فروش، مشاوران حسابداران، حتی معلمان و به طور خلاصه برای همه ی آن کسانی مناسب است که کارشان مستلزم تشکیل گروهی برای تولید چیزی باارزش است


معرفی کتاب مدیریت با بازده بالا اثر اندرو گروو
.