.

معرفی کتاب مدیریت و تجارت به سبک شیائومی اثر لی وانکیانگ

معرفی کتاب مدیریت و تجارت به سبک شیائومی اثر لی وانکیانگ22 شهریور 1401با پیدایش اینترنت، دنیای جدید بر روی فناوری گشوده شد به طوری که هر روز ابزار جدیدی طراحی و تولید می شد. ابزارهایی که هر یک دنیایی جدید، با امکانات و قابلیت های جدید ارائه کرده اند، مثل اینترنت همراه. جالب تر اینکه این مجموعه ی فناوری در دنیای کسب و کار نیز تحول اساسی ایجاد کرده است، به طوری که مدیران کارآفرین امروزی هر یک سخنی نو در رابطه با مدیریت سازمان و کسب و کار دارند که تا یک دهه ی پیش در کتب سازمان و مدیریت بدین شکل مطرح نبوده اند. استفاده از مشارکت کاربران و مصرف کنندگان از اغاز فرآیند طراحی محصول تا مرحله فروش و بازاریابی ان سخن تازه ای است که لی وانکیانگ، معروف به علی و همکارانش در شرکت شیائومی پیاده کرده اند و در این مسیر بسیار موفق بوده اند. مطالعه این کتاب به مدیران، دانشجویان رشته های مختلف مدیریت و افراد کارافرین پیشنهاد می شود.

معرفی کتاب مدیریت و تجارت به سبک شیائومی اثر لی وانکیانگ
.